Project acronym: LIVERHOPE

Project full title: "Simvastatin and Rifaximin as new therapy for patients with decompensated cirrhosis"

english italian spanish dutch german dutch

LIVERHOPE project

Home in het Nederlands

figure 1

Het project in een oogopslag
Levercirrose is een veel voorkomende chronische ziekte en een van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa. Cirrose heeft een duidelijke invloed op de kwaliteit van leven van patiënten en vormt een grote belasting voor ons gezondheidszorgsysteem.


Figuur 1: Mogelijke gunstige effecten van simvastatine en rifaximine bij cirrose.
(klik op de afbeelding om in te zoomen)

De behandeling van cirrose is momenteel gebaseerd op de symptomatische behandeling van complicaties en is de laatste 20 jaar niet wezenlijk veranderd. Er is een grote behoefte aan behandelingen die gericht zijn op de het ontstaansmechanisme van cirrose.

Het doel van het LIVERHOPE project is het evalueren van een nieuwe behandelstrategie voor patiënten met cirrose gebaseerd op een combinatie van rifaximine en simvastatine, gericht op de belangrijkste pathofysiologische mechanismen van de ziekteprogressie; namelijk de beschadiging van de darm-lever-as en de persistente lever- en systemische inflammatoire respons (zie Fig. 1 en 2).

figure 2

Figuur 2. Pathobiologie van cirrose progressie.
Er is een interactie tussen de veranderingen in de darm-lever-as en de lever- en systemische ontsteking bij patiënten met cirrose. Beide hebben effect op een verhoogde druk in het portale systeem en stimuleren de progressie en ontwikkeling van cirrose.

(klik op de afbeelding om in te zoomen)


De aantasting van de darm-lever-as zal worden aangepakt met behulp van rifaximine, een niet-systemisch antibioticum dat de darmpermeabiliteit vermindert, waardoor de systemische endotoxine niveaus van cirrose worden verminderd en het microbioom in de darm wordt gemoduleerd.
De ontstekingsreactie zal gericht worden aangepakt door het gebruik van simvastatine. Dit medicijn vermindert de systemische- en leverontsteking, verbetert de microcirculatie in de lever, vermindert de portale hypertensie vermindert de progressie van fibrose.

We zullen twee gerandomiseerde klinische studies uitvoeren om de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van de combinatie van simvastatine en rifaximine te onderzoeken bij patiënten met gedecompenseerde levercirrose in Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De belangrijkste doelstellingen van het LIVERHOPE project zijn het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten en het verhogen van de overleving van patiënten met cirrose.

Binnen het LIVERHOPE project zullen we ook biomarkers van respons op de behandeling en markers van ziekteprogressie onderzoeken die nuttig kunnen zijn in de klinische praktijk om de behandeling van patiënten te verbeteren.

De verwachte impact is het stoppen van de progressie naar acuut-op-chronisch leverfalen, de belangrijkste doodsoorzaak van cirrose, het verminderen van complicaties van de ziekte, het verminderen van ziekenhuisopnames en het verbeteren van de kosteneffectiviteit van de therapie.

We zullen ons ook inspannen voor goede communicatie en verspreiding van de projectvoortgang naar patiënten, burgers en beleidsmakers om het bewustzijn over chronische leveraandoeningen te vergroten, zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen om de last van cirrose te verminderen en sociale stigmatisering van patiënten met chronische leveraandoeningen te verminderen.